Весић Горан – колумниста

Према овоме што је дневни лист Политика објавио данас, можемо да закључимо да је жаока аутентичне борбе за права радника продрла дубоко у гангренозно ткиво овог режима. Први мај се вратио из шумарака и са ливада, са разуларених уранака, право на градске тргове.