Vreme je za izgradnju slobodnih i demokratskih institucija

Cilj Fronta demokratske borbe je izgradnja demokratskog potencijala u sopstvenim redovima, širenje ideje o neposrednoj vlasti u službi građana

Pre tri dana je na legendarnom platou ispred Filozofskog fakulteta, na inicijativu nekoliko intelektualaca, formirana Skupština slobodne Srbije. (pročitajte vest)

Izražavamo zadovoljstvo što je grupa uglednih predstavnika akademske zajednice, osoba od opšteg ugleda u društvu, pokrenula inicijativu upravo sličnu našoj.  U februaru ove burne 2020, u nameri  da nadogradimo ideju bojkota izbora zakazanih za april, posle više meseci rada obajvili smo ideju za stvaranje alternativnih institucija (vidi ovde).  Platforma koju predlažemo trebalo bi sve da nas ujedini u borbi za slobodno i demokratsko društvo i da uskladi sve naše napore. Ona bi trebalo da iznese proces borbe za demokratske izbore, nakon kojih bi se uspostavile slobodne demokratske institucije. Mora biti dovoljno široka da obuhvati sve političke partije, pokrete, saveze, udruženja građana, inicijative, nevladine organizacije, formalne i neformalne grupe, kao i sve zainteresovane pojedince. Da na taj način ostvari i legitimitet uključivanjem šireg broja građana u proces odlučivanja.

Front demokratske borbe

Platforma koju predlažemo je više od organizacije, prevazilazi okvire pokreta i slobodna je da se širi i otvorena da prima nove članove. Ono što je prožima zajedništvom jeste ideja borbe: opšte dobro svih građana Srbije, međusobno uvažavanje, neisključivanje i način delovanja.  Borba za bolju Srbiju na demokratski način. Metod po prirodi nenasilan, po obliku delovanja raznovrstan (razgovori, okupljanja, šetnje, protesti, druženja, pomoć, konferencije, radionice, škole…). Organizovanje neformalno, kako bi se objedinile raznorodne organizacije i pojedinci. Način organizovanja, ponašanja i rada mora biti u skladu sa Ustavom i zakonima republike Srbije. Koristeći navedene zajedničke imenitelje kao formu predlažemo Front demokratske borbe (FDB).

Struktura FDB

Ceneći minuli rad opozicionih stranaka, pokreta i inicijativa u vanredno teškim uslovima, gde su izloženi stalnim napadima od strane nedemokratske vlasti, FDB bi nastavio i nadogradio dosadašnje rezultate. Povezivanje svih zainteresovanih subjekata da se uključe i povedu svoju borbu na različitim lokacijama. Mogućnost korišćenja zajedničkih resursa, izgradnja opšte solidarnosti i uzajamne pomoći pojačaće potrebu da se ovakva snaga održi do ispunjenja konačnog cilja. Front demokratske borbe mora imati telo koje povezuje sve snage na jednom mestu, omogućava razmenu mišljenja, iznošenje ideja i nadograđivanje istih u prisustvu većeg broja ljudi. Vrhovno telo je Skupština Fronta demokratske borbe, ona bi se sastajala povremeno, postojale bi redovne sednice (svaka 3 meseca), kao i vanredne u slučaju iznenadnih okolnosti. Nezavisno telo od Skupštine FDB je Senat koje ima etičku ulogu i pomaže u radu čitavog Fronta kao telo od ugleda (članovi nespornog autoriteta i biografije). Članove Senata bira skupština od osoba velikog ugleda i dokazanih boraca za demokratiju. Skupština će pravilnikom o Senatu definisati kvalifikovanu većinu za izbor članova.

Operativne forme FDB su Konstitucije, One se formiraju po osnovu najvažnijih oblasti u društvu, za koje treba da daju konkretne predloge i okvire, nalik budućim zakonskim rešenjima. Predlozi Konstitucija se donose uz konsultacije, javne rasprave i debate, kako priliči jednom demokratskom društvu. Uloga im je da prate oblasti za koje su nadležne i da artikulišu potrebe za njihovim uređenjem. Mogu formirati i svoje komisije kao radna tela. Konstitucije bi se sastajale po potrebi, a najmanje jednom mesečno na neposrednim ili online sednicama. Bile bi podeljene u 10 celina:

  • Privreda i uslovi rada
  • Nauka, obrazovanje i položaj mladih
  • Socijalna politika, porodica i prava dece
  • Ekonomija i prirodni resursi
  • Urbanizam, saobraćaj i građevinarstvo
  • Odbrana i bezbednost
  • Poljoprivreda, vodoprivreda i životna sredina
  • Pravda i položaj građana
  • Dijaspora, pravo manjina i položaj migranata
  • Kultura informisanje i obrazovanje odraslih

Tehnička tela bi u strukturi FDB pomagala funkcionisanju Konstitucija i Skupštine FDB. Bavila bi se finansijama, pravno-administrativnim poslovima, kordinacijom sa jedinicama FDB u lokalnim sredinama; Pomaganjem projekata (tehnički, savetodavno i finansijski) koji bi se realizovali pod okriljem FDB. Izdavala bi glasnik FDB u elektronskom ili štampanom obliku.

Skupština Fronta demokratske borbe

Skupština FDB bila bi sastavljena najpre od 200 izabranih predstavnika i imala bi mogućnost da nakon određenog perioda od  3 – 6 meseci izvrši kooptiranje novih 25 skupštinara, a da nakon drugog perioda 8 – 12 meseci kooptira još 25 članova po reciprocitetu. Način kooptiranja skupština bi definisala pravilnikom. Mandat Skupštine trajao bi najviše 18 meseci, kada bi se birao novi saziv, ili do raspisivanja slobodnih izbora, kada bi se birao novi saziv. Sastav skupštine bio bi delimično delegatski – 45 %, dok ostalih 55 % biraju građani, svi oni koji sebe smatraju aktivnim ili pasivnim posmatračem sa dobrim namerama po društvo i državu Srbiju. Političke partije koje bojkotuju predstojeće izbore na svim nivoima delegirale bi 90 predstavnika. Oni bi bili stalni i mogli bi biti opozvani, i zamenjeni samo uz prethodnu saglasnost Senata. Građani bi imali 110 mesta, od tog dela studenti bi birali 20 delegata, a svi građani ostalih 90 kandidata, vodeći računa da mladi (do 28 godina) imaju minimum 10 % zastupljenosti na toj listi (81 9). Kandidati mogu biti svi građani koji nisu prepoznati kao političari, ali i članovi stranke bez funkcije koja prevazilazi lokalne opštinske odbore. Svi kandidati su u obavezi da prikupe 200 potpisa podrške. Sve kandidature mora da odobri jedna radna Etička komisija od 7 članova, koju bi činili neosporni autoriteti akademske zajednice. Zbog bojazni od eventualnih sabotaža sa kandidatima bliskim vlasti, nedemokratski nastrojenim i sl. Komisiju bi izabrao inicijativni odbor FDB uključujući i predstavnike političkih stranaka. Pomoć u radu komisiji bi vršila tehnička služba koja će pregledati kandidature, prigovore i moguće pritužbe građana. Potrebno je dati mogućnost svakome da se kandiduje i obezbediti minimum medijskog prostora kroz društvene mreže i saradnjom sa nezavisnim štampanim medijima. Pokušati saradnju sa manjim televizijskim stanicama, produkcijama i youtube-kanalima. Svi kandidati moraju biti ravnomerno zastupljeni.

Glasanje

Neposredno glasanje obavilo bi se na jesen ove godine, uz pomoć aktivista ranijih protesta, stranaka i političkih organizacija, građanskih inicijativa i pojedinaca koji će se uključiti. Omogućiti glasanje putem pisma za one koji će putovati ili su odsutni. Svaki glasač ima pravo da zaokruži 81 + 9 imena. Dati mogućnost studentima uz definisan kriterijum, kao što smo nekada imali izbore za Studentski parlament, da sami izaberu svoje predstavnike, u ukupnom broju 20 sa kvotama: Beograd 8, Novi Sad 5, Niš 4, Kragujevac 3 delegata. Organizovati online glasanje uz registraciju podataka na sajtu FDB-a koji je kriptovan sa zaštitom podataka o ličnostima. Ova mogućnost je za građane koji su udaljeni od biračkih mesta ili one koji ne žive u Srbiji, kao i one koji žele promene ali su ucenjeni ili imaju druge razloge. Organizovati neposredno glasanje u dijaspori, gde god se prijavi najmanje 50 osoba.

Front demokratske borbe je otvoren, on poziva ljude koji su na drugoj strani ucenjeni, prevereni obećanjima, zavedeni praznim pričama, da pređu na stranu pravde. Zato cela ova borba mora biti pravedna i da ne postoje pobednici i poraženi. Metod je po prirodi nenasilan i u njemu mogu učestvovati svi građani bez obzira na pol, starost, zdravlje i fizičke sposobnosti.

Praznik demokratije

Front demokratske borbe je otvoren, on poziva ljude koji su na drugoj strani ucenjeni, prevereni obećanjima, zavedeni praznim pričama, da pređu na stranu pravde. Zato cela ova borba mora biti pravedna i da ne postoje pobednici i poraženi. Metod koji smo izabrali je po prirodi nenasilan i u njemu mogu učestvovati svi građani bez obzira na pol, starost, zdravlje i fizičke sposobnosti.

Biranje predstavnika za Skupštinu FDB je način mobilizacije i pokazna vežba iz demokratije, da građani vide i učestvuju i sami izgrade preteeču demokratije. Dan konstituisanja skupštine trebalo bi proglasiti praznikom demokratije. Pozvati strana novinarska dopisništva koja će biti tada u Srbiji da prate izbore koje će nadgledati ODIHR.

Legitimitet

Takva skupština će dobiti legitimitet da raspravlja o važnim pitanjima za budućnost svih građana i izgradnju atmosfere budućeg demokratskog saziva Skupštine Srbije. Kroz ovaj proces će se formirati i obrazac za izbor kandidata za slobodne izbore koji će nastupiti. Skupština FDB-a mora preispitati da li su izbori koje je organizovala vlast 21.06.2020. bili u skladu sa demokratskom procedurom, i ukoliko nisu da donese Deklaraciju, koja će smatrati sve odluke vlasti proistekle na tekovinama nedemokratskih izbora nelegitimnim. To se posebno odnosi na sve međudržavne i međunarodne sporazume uključujući i eventualno rešavanje statusa Kosova i Metohije. Upućivanje upozoravajuće note stranim diplomatama da svaki sporazum predstavlja nedemokratski čin i nameru prevare. Preispitati držanje i ponašanje karijernih diplomata, od posredovanja  u dijalogu, do održavanja izbora, kao interesnih struktura EU administracije u vezi sa pitanjima demokratije, ljudskih prava i slobodnih izbora u Srbiji.

Rezolucija o položaju žrtava političkog terora

Posebna rezulucija da sadrži poruke o položaju građana koji su žrtve političkih progona od strane vlasti. Poslovne banke i drugi poverioci moraju biti upozoreni da je neka osoba žrtva političke torture i da ukoliko je ostao bez posla, razboleo se i sl. nad njim ne sme da se vrši postupak prinudnog izvršenja. U suprotnom poverioc će se smatrati odgovornim. Doneti zaključak o zloupotrebi radnog prava, za poslodavce koji ne uplaćuju doprinose radnicima, bilo da su zaposleni na duže ili povremeno rade za ”nadnicu”. Isti će biti evidentiran i nakon uspostave demokratske vlasti procesuiran po zakonu a imovina konfiskovana do namirenja dugovanja radnicima, pre svega zarada i doprinosa. U toku postupka kandidovanja, biće mnogo dobrih predloga kojima će se kasnije baviti Skupština FDB-a i Konstitucije.

Prelazni period do organizacije slobodnih izbora

Skupština nakon konstituisanja može odrediti predstavnike za pregovore sa međunarodnom zajednicom oko posredovanja u razgovorima sa vlastima Srbije za normalizaciju stanja u društvu i sprovođenje prelaznog perioda do organizacije slobodnih izbora. Cilj FDB-a je izgradnja demokratskog potencijala u svojim redovima, širenje ideje o neposrednoj vlasti u službi građana, kao i formiranje zajedničke liste na slobodnim izborima. Nakon 15 – 18 meseci, demokratska vlada će raspisati slobodne izbore na svim nivoima gde će se stranke kandidovati u kolonama po svojim programima, kao i udruženja građana GG.

Ukoliko vlast ne pokaže volju za demkratskim promenama i uspostavljanju uslova za slobodne izbore, koristiti sve demokratske metode građanske opstrukcije, gde rezultati neće pogoditi najugroženije i najostljivije kategorije stanovništva. To može biti BOJKOT proizvoda, usluga, događaja. Takođe može biti masovno korišćenje određenog prava, ali da ne poremeti međuljudske odnose i uruši solidarnost društva.

Aktivni odnos sa dijasporom

Uspostavljanje aktivnog odnosa sa dijasporom, posebno sa onima koji su zainteresovani da se vrate i da žive u demokratskoj, uređenoj državi pravde, gde se poštuju zakoni što je preduslov za svaki prosperitet. Radno iskustvo, demokratski standardi društva i želja za prosperitetom je nešto što može da se dobije sa povratnicima, kao i veliki potencijal glasova za demokratiju (uspostavu i odbranu).

Odnos prema pristalicama režima

Odnos prema biračima SNS-a mora biti demokratski, kulturan uz dijalog sa uvažavanjem i priznavanjem prava na razliku u mišljenju. Bez obzira na njegovu prirodu i poreklo odakle sagovornik crpi ubeđenja i koristi argumente, ne postoji opravdanost za vređanje i omalovažavanjed. Izuzev malog procenta privilegovanih, većinom su to ljudi koji nekakvu sitnu privilegiju  plaćaju visokom cenom neslobode ili su obmanuti nekakvim obećanjima. Nekome su posredovali da overi zdravstvenu knjižicu, platili struju, ubrzali termin kod lekara, preko reda upisali dete u vrtić i sl. Pronaći model kako ih osloboditi od te vrste „investiture“, kako bi borba bila i njihova pobeda, i kako bi se sadašnja agonija u kojoj se Srbija nalazi što pre završila. Rezultat borbe mora biti da svi pobeđuju, gde će oni na vlasti, kao i povezana lica odgovarati za učinjeno prema državi, građanima i političkim saborcima, ako su organizovali mobing.

Deklaraciju o pravima građana na izgradnju vlastite sreće

Skupština FDB-a da raspravlja o donošenju okvira zakona o borbi protiv siromaštva, kao i uvođenju osnovne zdravstvene zaštite za sve građane, finansiranje iz budžeta, okviri minimalne cene rada. Usvojiti Deklaraciju o pravima građana Srbije na izgradnju vlastite sreće. Deklaracija mora isticati da svaki zakon koji se donosi mora biti protiv nasilja, ksenofobije, rasne i svake druge diskriminacije. Deklaracijom urediti da niko ne sme građane smatrati krivim za zablude političara. Građani Srbije su vredni ljudi i samo su neuspešni u pogrešnom sistemu.

1 Comment

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s